Τα Προϊόντα μας

 • Πλαίσια

  Πλαίσια.

 • Πλαίσια

  Πλαίσια.

 • Πλαίσια

  Πλαίσια.

 • Κυψέλη σταθερή με αεριζόμενο πάτο

  Κυψέλη σταθερή με αεριζόμενο πάτο. Οι κυψέλες με αεριζόμενο πάτο μας εξυπηρετούνε στη μεταφορά για τον πρόσθετο αερισμό που διαθέτουν, στο ξεχειμώνιασμα γίνετε καλύτερη η κυκλοφορία του αέρα με αποτέλεσμα να μην έχουν τα μελίσσια υγρασία, για την πιο γρήγορη ωρίμανση του μελιού, στην καταπολέμηση του ακάρεος βαρρόα όταν χρησιμοποιούνε φάρμακα, πολλά βαρρόα πέφτουν ζαλισμένα και αργότερα επανέρχονται στις μέλισσες ενώ με τον αεριζόμενο πάτο πέφτουν στο έδαφος και δεν μπορούν να επανέρθουν. Στον αεριζόμενο πάτο μπορούμε να έχουμε μικρότερη είσοδο εφόσον έχουμε πρόσθετο αερισμό από κάτω με αποτέλεσμα τα μελίσσια να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν λιγότερες μέλισσες για τη φρούρηση των κυψελών.

 • Διάφορα