Λοιπά Προϊόντα

 • Κυψέλη μονή με μεντεσέ πόρτα

  Κυψέλη μονή με μεντεσέ πόρτα.

 • Κυψέλη μονή με κλειστή πόρτα

  Κυψέλη μονή με κλειστή πόρτα.

 • Κυψέλη μονή

  Κυψέλη μονή.

 • Κυψέλη πέντε πλαισίων

  Κυψέλη 5 πλαισίων, τη χρησιμοποιούμε για παραφυάδες, για τη γονιμοποίηση βασιλισσών.

 • Κυψέλη 6 πλαισιών

  Κυψέλη 6 πλαισίων, τη χρησιμοποιούμε για τη γονιμοποίηση βασιλισσών για παραφυάδες και για ξεχειμώνιασμα αδύνατων μελισσών.

 • Κυψέλη μονή 8 πλαισίων

  Κυψέλη μονή 8 πλαισίων. Οι οκτάρες κυψέλες χρησιμοποιούνε στη γρήγορη ανάπτυξη των μελισσών παίρνουν πιο γρήγορα δεύτερα και τρίτα πατώματα απ΄τα μελίσσια που έχουν 10 πλαίσια, πιο εύκολα και ελαφρύτερα στο φόρτωμα και ξεφόρτωμα των μελισσών. Μειονεκτούν στο ότι χρειάζεται καλό μέρος στην τοποθέτηση να μην πέσουν και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή την εποχή της σμηνουργίας λόγου περιορισμένου χώρου.

 • Κυψέλη 8 πλαισίων

  Κυψέλη 8 πλαισίων.

 • Κυψέλη

 • Τριπλοκυψελίδιο

  Τριπλοκυψελίδιο, το χρησιμοποιούμε για τη γονιμοποίηση βασιλισσών, επίσης μπορούμε να διατηρήσουμε βασίλισσες μέχρι να τις χρειαστούμε.

 • Κυψέλη σταθερή με αεριζόμενο πάτο

  Κυψέλη σταθερή με αεριζόμενο πάτο. Οι κυψέλες με αεριζόμενο πάτο μας εξυπηρετούνε στη μεταφορά για τον πρόσθετο αερισμό που διαθέτουν, στο ξεχειμώνιασμα γίνετε καλύτερη η κυκλοφορία του αέρα με αποτέλεσμα να μην έχουν τα μελίσσια υγρασία, για την πιο γρήγορη ωρίμανση του μελιού, στην καταπολέμηση του ακάρεος βαρρόα όταν χρησιμοποιούνε φάρμακα, πολλά βαρρόα πέφτουν ζαλισμένα και αργότερα επανέρχονται στις μέλισσες ενώ με τον αεριζόμενο πάτο πέφτουν στο έδαφος και δεν μπορούν να επανέρθουν. Στον αεριζόμενο πάτο μπορούμε να έχουμε μικρότερη είσοδο εφόσον έχουμε πρόσθετο αερισμό από κάτω με αποτέλεσμα τα μελίσσια να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν λιγότερες μέλισσες για τη φρούρηση των κυψελών.