Τα Προϊόντα μας

 • Διόροφη κυψέλη τύπου Αυστραλίας

  Διόροφη κυψέλη τύπου Αυστραλίας με κόντρα πλακέ ή ξύλινο πάτο.

 • Διόροφη κυψέλη τύπου Μακεδονίας

  Διόροφη κυψέλη τύπου Μακεδονίας με κόντρα πλακέ ή ξύλινο πάτο.

 • Κυψέλη 5 πλαισίων

  Κυψέλη 5 πλαισίων, τη χρησιμοποιούμε για παραφυάδες, για τη γονιμοποίηση βασιλισσών.

 • Κυψέλη 6 πλαισίων

  Κυψέλη 6 πλαισίων, τη χρησιμοποιούμε για τη γονιμοποίηση βασιλισσών για παραφυάδες και για ξεχειμώνιασμα αδύνατων μελισσών.

 • Πάτωμα 10 πλαισιών

  Πάτωμα 10 πλαισιών.

 • Μισοπάτωμα

  Μισοπάτωμα.