• Εργοστάσιο Κυψελών ο Πρώτος
  • Ανήλιο, Μέτσοβο, 44200
  • Τηλέφωνο: 2656041796
  • Fax: 2656041713
  • Email: [email protected]