Τα Προϊόντα μας

 • Kυψέλη μονή με κινητή βάση και αερισμό

  Kυψέλη μονή με κινητή βάση και αερισμό.

 • Kυψέλη μονή με κινητή βάση και αερισμό

  Kυψέλη μονή με κινητή βάση και αερισμό (αεριζόμενο πάτο). Οι κυψέλες με αεριζόμενο πάτο μας εξυπηρετούνε στη μεταφορά για τον πρόσθετο αερισμό που διαθέτουν, στο ξεχειμώνιασμα γίνετε καλύτερη η κυκλοφορία του αέρα με αποτέλεσμα να μην έχουν τα μελίσσια υγρασία, για την πιο γρήγορη ωρίμανση του μελιού, στην καταπολέμηση του ακάρεος βαρρόα όταν χρησιμοποιούνε φάρμακα, πολλά βαρρόα πέφτουν ζαλισμένα και αργότερα επανέρχονται στις μέλισσες ενώ με τον αεριζόμενο πάτο πέφτουν στο έδαφος και δεν μπορούν να επανέρθουν. Στον αεριζόμενο πάτο μπορούμε να έχουμε μικρότερη είσοδο εφόσον έχουμε πρόσθετο αερισμό από κάτω με αποτέλεσμα τα μελίσσια να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν λιγότερες μέλισσες για τη φρούρηση των κυψελών.

 • Κυψέλη μονή 10 πλαισίων Kλασσική

  Κυψέλη μονή 10 πλαισίων Kλασσική.

 • Kυψέλη σταθερή 10 πλαισίων με αερισμό

  Kυψέλη σταθερή 10 πλαισίων με αερισμό (αεριζόμενο πάτο). Οι κυψέλες με αεριζόμενο πάτο μας εξυπηρετούνε στη μεταφορά για τον πρόσθετο αερισμό που διαθέτουν, στο ξεχειμώνιασμα γίνετε καλύτερη η κυκλοφορία του αέρα με αποτέλεσμα να μην έχουν τα μελίσσια υγρασία, για την πιο γρήγορη ωρίμανση του μελιού, στην καταπολέμηση του ακάρεος βαρρόα όταν χρησιμοποιούνε φάρμακα, πολλά βαρρόα πέφτουν ζαλισμένα και αργότερα επανέρχονται στις μέλισσες ενώ με τον αεριζόμενο πάτο πέφτουν στο έδαφος και δεν μπορούν να επανέρθουν. Στον αεριζόμενο πάτο μπορούμε να έχουμε μικρότερη είσοδο εφόσον έχουμε πρόσθετο αερισμό από κάτω με αποτέλεσμα τα μελίσσια να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν λιγότερες μέλισσες για τη φρούρηση των κυψελών.

 • Κινητή βάση με αεριζόμενο πάτο

  Κινητή βάση με αεριζόμενο πάτο.

 • Κινητή βάση με αεριζόμενο πάτο

  Κινητή βάση με αεριζόμενο πάτο.