Τα Προϊόντα μας

 • Τροφοδότης οροφής

  Τροφοδότης οροφής για την τροφοδότηση υγρής τροφής στα μελίσσια και πρόσθεσης νερού κατά τη μεταφορά.

 • Τροφοδότης οροφής

  Τροφοδότης οροφής για την τροφοδότηση υγρής τροφής στα μελίσσια και πρόσθεσης νερού κατά τη μεταφορά.

 • Κινητή βάση με φάλτσο και πορτάκι

  Κινητή βάση με φάλτσο, ισχύει ότι για την απλή βάση με τα θετικά του φάλτσου πιθανόν να μη μπαίνουν νερά από βροχή.

 • Τριπλοκυψελίδιο

  Τριπλοκυψελίδιο, το χρησιμοποιούμε για τη γονιμοποίηση βασιλισσών, επίσης μπορούμε να διατηρήσουμε βασίλισσες μέχρι να τις χρειαστούμε.

 • Τριπλοκυψελίδιο

  Τριπλοκυψελίδιο, το χρησιμοποιούμε για τη γονιμοποίηση βασιλισσών, επίσης μπορούμε να διατηρήσουμε βασίλισσες μέχρι να τις χρειαστούμε.

 • Τριπλοκυψελίδιο

  Τριπλοκυψελίδιο, το χρησιμοποιούμε για τη γονιμοποίηση βασιλισσών, επίσης μπορούμε να διατηρήσουμε βασίλισσες μέχρι να τις χρειαστούμε.